ما که هستیم

نشانی وب‌سایت ما: https://mtikco.com.

کدامیک از اطلاعات شخصی را جمع آوری میکنیم و چرا

دیدگاه‌ها

هنگامی که بازدیدکنندگان نظرات خود را در سایت می‌نویسند، ما اطلاعاتی را که در فرم نظرات و همچنین بازدید کننده‌ها ارائه می‌شود جمع آوری می‌کنیم ’s آدرس IP و رجیستر عامل کاربر مرورگر برای کمک به تشخیص هرزنامه.

یک رشته ناشناس ایجاد شده از آدرس ایمیل شما (همچنین هش نامیده می‌شود) ممکن است به سرویس Gravatar ارائه شود تا ببینید آیا از آن استفاده می‌کنید. سیاست حفظ حریم خصوصی خدمات Gravatar در اینجا در دسترس است: https://automattic.com/privacy/. پس از تأیید نظر شما، تصویر نمایه شما در متن نظر شما قابل مشاهده است.

رسانه

اگر تصاویر را به وبسایت آپلود کنید، نباید آپلود تصاویر با داده‌های مکان جغرافیایی (EXIF GPS) شامل شود. بازدیدکنندگان وب سایت می‌توانند هر گونه اطلاعات مکان را از تصاویر در وب سایت دانلود و استخراج کنند.

فرم‌های تماس

کوکی‌ها

اگر شما نظر خود را در سایت ما ثبت کنید، ممکن است برای ذخیره نام، آدرس ایمیل و وب سایت خود در کوکی‌ها تصمیم گیری کنید. اینها برای راحتی شما هستند، به طوری که شما مجبور نیستید دوباره جزئیات خود را پر کنید زمانی که نظر دیگری را ترک کنید. این کوکی‌ها یک سال طول خواهد کشید.

اگر از برگه ورود ما بازدید نمایید، ما یک کوکی موقت برای مشخص نمودن اینکه آیا مروگر شما کوکی قبول می‌کند را تنظیم می‌کنیم. این کوکی محتوای اطلاعات شخصی شما نیست و وقتی مرورگر شما بسته می‌شود از بین می‌رود.

هنگام ورود به سیستم، ما همچنین کوکی‌ها را تنظیم خواهیم کرد تا اطلاعات ورود به سیستم و گزینه‌های صفحه نمایش خود را ذخیره کنید. کوکی‌های ورود به سیستم برای دو روز گذشته و کوکی‌های گزینه‌های صفحه نمایش برای یک سال گذشته است. اگر شما انتخاب کنید ” به یاد داشته باشید من Me”، ورود شما برای دو هفته ادامه خواهد داشت. اگر از حساب خود خارج شوید، کوکی‌های ورود حذف خواهند شد.

اگر یک مقاله را ویرایش یا منتشر کنید، یک کوکی اضافی در مرورگر شما ذخیره خواهد شد. این کوکی حاوی اطلاعات شخصی نیست و به سادگی نشان می‌دهد که شناسه پست مقاله شما فقط ویرایش شده است. بعد از یک روز منقضی می‌شود.

محتوای جاسازی‌شده از دیگر وب‌سایت‌ها

مقالات موجود در این سایت ممکن است شامل محتوای تعبیه شده (مثلا ویدئوها، تصاویر، مقالات و غیره) باشد. مطالب جاسازی شده از وب سایت‌های دیگر رفتار دقیقا همان طوری که بازدید کننده از وب سایت دیگر بازدید کرده است.

این وبسایت‌ها ممکن است اطلاعاتی مربوط به شما را جمع‌آوری کنند، از کوکی‌ها استفاده کنند، ردیابی سوم شخص اضافه را جاسازی کنند و تعامل شما را با محتوای تعبیه شده نظارت کنند که شامل ردیابی تعامل شما با محتوای جاسازی شده است اگر حساب کاربری داشته و به آن وبسایت وارد شده باشید.

تجزیه و تحلیل

اطلاعات شما را با چه کسی به اشتراک می‌گذاریم

چه مدت ما اطلاعات شما را حفظ می‌کنیم

اگر یک نظر را ترک کنید، نظر و متادیتای آن به طور نامحدود حفظ می‌شوند. این به این معنا است که ما می‌توانیم به جای برگزاری آنها در یک خط مؤثر، به طور خودکار هر نظر پیگیری را تصدیق و تأیید کنیم.

برای کاربرانی که در وب سایت ما ثبت نام می‌کنند (اگر وجود داشته باشند)، ما همچنین اطلاعات شخصی را که در مشخصات کاربر آنها ارائه می‌کنیم، ذخیره می‌کنیم. همه کاربران می‌توانند اطلاعات شخصی خود را در هر زمان (به جز آنها که نمی‌توانند نام کاربری خود را تغییر دهند) ببینند، ویرایش و یا حذف کنند. مدیران وب سایت همچنین می‌توانند این اطلاعات را مشاهده و ویرایش کنند.

حقوقی که بر روی داده‌هایتان دارید

اگر در این سایت حساب کاربری دارید یا نظرها را ترک کرده اید، می‌توانید درخواست دریافت یک فایل صادر شده از اطلاعات شخصی که ما در مورد شما نگه می‌داریم، از جمله هر گونه داده‌ای که برای ما ارائه کرده اید. همچنین می‌توانید درخواست کنید که ما هر گونه اطلاعات شخصی که در مورد شما نگه داریم پاک کنیم. این شامل اطلاعاتی نیست که ما مجبور به نگهداری آنها برای اهداف اداری، قانونی یا امنیتی باشیم.

داده‌های شما را به کجا ارسال می‌کنیم

دیدگاه‌های بازدیدکننده ممکن است از طریق یک سرویس تشخیص جفنگ خودکار بررسی شوند.

اطلاعات تماس شما

اطلاعات اضافی

چگونه از اطلاعات شما حفاظت می‌کنیم

چه رویه‌های نقض اطلاعات در حال حاضر وجود دارد

چه چیز جدیدی از داده‌ها دریافت می‌کنیم

تصمیم گیری خودکار و / یا پروفایل ما با داده‌های کاربر انجام می‌شود

الزامات افشای قانونی صنعت

M TIK SHOP

براساس این مقاله سعی بر عمل نیز داریم!

مقاله ی آیین نامه ها از جمله

اینجا کلیک کنید

 

 

آیین‌نامه‌اجرایی‌قانون‌حمایت‌از‌حقوق‌مصرف‌کنندگانوزارت‌صنعت،‌معدن‌و‌تجارت‌ـ‌وزارت‌دادگستری‌ـ‌وزارت‌کشوروزارت‌امور‌خارجه‌ـ‌وزارت‌بهداشت،‌درمان‌و‌آموزش‌پزشکیهیئت وزیران در جلسه مورخ 71/1/7931بنا به پیشنهاد مشترک شماره 771114/7مورخ 17/4/7933وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و دادگستری و به استناد ماده (17 )قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ـ مصوب 7933ـ آییننامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگانفصل اول ـ تعاریفماده7ـ در این آییننامه واژهها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:الف ـ حقوق مصرفکننده :حقوقی که عرضهکنندگان کالا و خدمات منفرداً و مشترکاً از حیث صحت، کمیت، کیفیت و سلامت کالا و خدمات عرضهشده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قراردادمربوط یا عرف باید در مورد هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالا یا خدمتی را خریداری میکند در معاملات رعایت کنندب ـ انجمن ملی :انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در سطح ملی و کشوریپ ـ انجمن استان :انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حوزه جغرافیایی استانت ـ انجمنشهرستان :انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان در حوزه جغرافیایی شهرستانث ـ مراجع نظارتی :ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانها، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به ترتیب به عنوان مرجع نظارت بر انجمنها در سطح شهرستان، استان و ملی (کشور).ج ـ قانون :قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ـ مصوب 7933ـ چ ـ انجمن :انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگانح ـ سازمان حمایت :سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگانخ ـ مرجع رسیدگیکننده :سازمان تعزیرات حکومتید ـ بازرس :بازرسان موضوع مواد (71 )و (71 )قانون.فصل دوم ـ ثبت انجمنهاماده1ـ انجمنها پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و اخذ پروانه فعالیت برابر ضوابط این آییننامه رسمیت مییابند.تبصره7ـ انجمنهای شهرستان و استان در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و انجمن ملی دروزارت مذکور (سازمان حمایت )به ثبت میرسند.تبصره1ـ سازمان حمایت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، اساسنامه نمونه و نرمافزارهای مورد نیاز برای ثبت انجمنها را تهیه و راهاندازی نماید.ماده9ـ اعضای هیئت مدیره انجمن مکلفند ظرف بیست روز پس ازبرگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن، درخواست ثبت انجمن به همراه اساسنامه مصوب را حسب مورد به مرجع ثبت مربوط ارایه نمایند.ماده7ـ هیئت نظارت بر انتخابات انجمنها، مرکب از نمایندگان سازمان حمایت و وزارتخانههای کشور و دادگستری، موظف است پس از برگزاری انتخاباتاعضای هیئت مدیره ظرف یک هفته مدارک زیر را جهت ثبت انجمن با در نظر گرفتن محدوده فعالیت انجمن (شهرستان، استان و ملی )حسب مورد به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یا سازمان حمایت ارسال نماید:الف ـ اساسنامه انجمنب ـ آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیئت مدیره انجمنپ ـ اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره ت ـ اسامی داوطلبان تأیید صلاحیت شدهث ـ صورتجلسه برگزاری انتخابات هیئت مدیره.ماده1ـ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظفند پس از دریافت درخواست ثبت و همچنین مدارک موضوع ماده (7 )این آییننامه، تعهدنامهای مبنی بر عدم فعالیت سیاسی، تجاری و انتفاعی و رعایت قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی توسط انجمن را از اعضای هیئت مدیره اخذ نمایند.ماده4ـ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان حسب مورد با توجه به محدوده فعالیت انجمن، موظفندپس از دریافت مدارک مذکور در ماده (7 )این آییننامه و اخذ تعهدنامه موضوع ماده (1 )آییننامه، ظرف بیست روز نسبت به ثبت انجمن و درج مشخصات آن در بانک اطلاعات انجمن اقدام و پروانه فعالیت انجمن را صادر کنند.تبصره7ـ پروانه فعالیت انجمن شهرستان و استان توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و انجمن ملی توسط سازمان حمایت صادر خواهد شد.تبصره1ـ برگههای (فرمهای )درج مشخصات انجمن در بانک اطلاعات و همچنین پروانه فعالیت توسط سازمان حمایت تهیه خواهد شد.ماده1ـ پروانه فعالیت انجمن در دو نسخه تنظیم میگردد که یک نسخه آنبه هیئت مدیره انجمن و نسخه دیگر حسب مورد در سازمان حمایت یا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نگهداری میشود.تبصره ـ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است تصویری از پروانه فعالیت انجمنهای شهرستانی و استانی را به سازمان حمایت ارسال کند.ماده3ـ مراجع ثبتکننده انجمن، حسب مورد مکلفند پس از ثبت انجمن، مراتب مشخصات آن را جهت درج در روزنامه رسمی اعلام کنند.فصل سوم ـ نظارتماده3ـ وظایف مراجع نظارتی موضوع این آییننامه در رابطه با انجمنها به شرح زیر میباشد:الف ـ تطبیق فعالیت انجمن با موضوع ماده (77 )قانونب ـ رسیدگی به گزارشها و شکایات دریافتی در خصوص وظیفه مندرج در بند (الف )این مادهپ ـ نظارت بر فعالیتهای اجرایی و مالی انجمن (به صورت سالانه و مقطعی)ت ـ نظارت بر حسن اجرای قانون، اساسنامه انجمن و آییننامه اجرایی آنث ـ نظارت بر فعالیتهای بینالمللی انجمنها با همکاری وزارت امور خارجهج ـ رسیدگی به گزارشهای بازرسان هیئت مدیره انجمن.ماده71ـ انجمن موظف است پیش از عضویت در انجمنها و مجامع رسمی بینالمللی و منطقهای و آژانسهای وابسته به سازمان ملل که فعالیت آنها با حمایت از حقوق مصرفکنندگان در ارتباط است، چگونگی آن را به صورت مشروح برحسب مورد به سازمان حمایت اعلام نماید .سازمان مذکور پس از نظرخواهی از وزارت امورخارجه، نظر خود را اعلام خواهد کرد.ماده77ـ مراجع نظارتی موضوع این آییننامه، حسب مورد موظفند در محدوده وظایف و اختیارات خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت ضوابط قانون و این آییننامه از سوی انجمنها، نسبت به بررسی موضوع اقدام و به شرح ذیل تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند:الف ـ تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیئت مدیره ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت به رییس و سایر اعضای هیئت مدیره پ ـ درخواست تعلیق یا لغو پروانه فعالیت انجمن از وزارت صنعت، معدن و تجارت. ماده71ـ انجمنها مکلفند گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتیمربوط ارایه و نیز در طی سال، سایر گزارشهای عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع مذکور، حسب مورد ارایه نماید.ماده79ـ چنانچه پس از اخذ پروانه فعالیت، اعضای انجمنها فاقد شرایط و صلاحیت لازم شوند، بازرس انجمن مربوط موظف است موارد را بررسی و دلایل لازم مبنی بر فقدان شرایط اعضای انجمن را ظرف یک هفته به مراجع نظارتی مربوط، اعلام نماید .در صورت احراز عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره انجمن توسط مرجع نظارتی، عضو علیالبدل جانشین آن فرد میشود .چنانچه اکثریت اعضای هیئت مدیره فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند، انتخابات هیئت مدیره تجدید خواهد شد.تبصره7ـ در صورتی که عضو انجمن مرتکب جرائم مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد، مرجع نظارتی مربوط میتواند پس از اثبات و صدور رأی محکومیت قطعی از طریق محاکم قضایی، نسبت به عدم صلاحیت آنان رسیدگی نماید.تبصره1ـ در صورتی که عدم صلاحیت عضو هیئت مدیره و همچنین رئیس انجمن موجب بروز خسارت به انجمن شود، آن فرد به حکم مرجع قضایی به جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.ماده77ـ تصمیمات مراجع نظارتی شهرستان و استان، حسب مورد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی به ترتیب در مراجع نظارتی استان و ملی میباشد.فصل چهارم ـ ضوابط مربوط به عملکرد مالی انجمنهاماده71ـ نحوه تأمین منابع مالی انجمن در چارچوب قوانین و مقررات به شرح ذیل میباشد:الف ـ اخذ کارمزد برای جبران هزینههای متقبل شده پس از استیفای حقوق مصرفکننده از محکومعلیهب ـ هدایا، هبه، موارد وقفی و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتیپ ـ درآمد حاصل از انتشار و فروش نشریات، کتب، جزوات آموزشی، خبرنامه و بولتن که انجمن در چارچوب تعیین شده چاپ، تهیه و عرضه میکند.ت ـ حقالتحقیق انجام طرحهای تحقیقاتی، مطالعاتی و پژوهشی در چارچوب اهداف انجمنث ـ وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه انجمنتبصره7ـ میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد محکومبه استیفا شده بیشتر شود .درصد کارمزد مذکور مطابق دستورالعملی که توسط انجمن ملی تهیه و به تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد، تعیین خواهد شد.تبصره1ـ حداقل ده درصد از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و اطلاعرسانی به مصرفکنندگان میشود.تبصره9ـ چگونگی نظارت بر دریافت منابع مالی موضوع بندهای (الف )و (ب )این ماده، مطابق دستورالعملی است که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب خواهد رسید.ماده74ـ هیئت مدیره انجمن حق استفاده از منابع مالی در مصارف خارج از محدوده بودجه مصوب و موارد پیشبینی شده در اساسنامه را ندارد.ماده71ـ هیئت مدیره انجمن مکلف است درآمدهای سالانه را مطابق اساسنامه صرفاهداف و وظایف انجمن نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینههای انجمن موجود است در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد یکی از بانکهای رسمی کشور جهت صرف هزینههای اهداف و وظایف آتی انجمن نگهداری نماید.فصل پنجم ـ فرآیند دریافت، ثبت و بررسی شکایات توسط انجمنمرحله اول ـ دریافت و ثبت شکایتماده73ـ اشـخاص حقیقی و حقوقی میتوانند در راستـای استیفای حقـوق مصرفکنندگان، شکایت خود در مورد تخلفات این حوزه را به انجمنها ارسال یا اعلام نمایند.ماده73ـ شکایات رسیده به انجمنها (اعم از کتبی و شفاهی )باید بلافاصله پس از دریافت در دفاتر مخصوص یا نرمافزاری که به همین منظور توسط سازمان حمایت طراحی میشود، ثبت و تاریخ و شماره رهگیری شکایت به شاکی اعلام گردد. سازمان حمایت موظف است ظرف شش ماه، دفاتر و نرمافزار مربوط را طراحی نماید.مرحله دوم ـ بررسی شکایتماده11ـ انجمن باید تمام تلاش خود را جهت سازش طرفین شکایت، راجع به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف به عمل آورده و ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت شکایت، نسبت به حل و فصل اختلاف اقدام نماید.ماده17ـ چنانچه طرفین شکایت در انجمن حاضر به سازش گردند، مفاد سازش در جلسه انجمن صورتجلسه شده و طرفین موظفند مطابق مفاد سازشنامه تنظیمی عمل کنند.ماده11ـ در صورت اختلاف در صحت ادعای شاکی، انجمن با استعلام از مراجع ذیصلاح از قبیل اتحادیههای صنفی ذیربط (در مورد افراد صنفی )و کارشناسان مربوط، ادعا را بررسی مینماید.ماده19ـ در صورت عدم حصول سازش و توافق طرفین شکایت یا برای رسیدگی قانونی به اصل تخلف، انجمن باید ظرف پنج روز پرونده را جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی مربوط ارسال نماید .در این صورت، نتیجه بررسی و علت عدم سازش و توافق در برگههای متحدالشکلی که در سه نسخه تنظیم شده و دارای شماره مسلسل و قابلیت ثبت در نرمافزار را دارد، درج میگردد .نسخه اول، مخصوص اداره تعزیرات حکومتی مربوط، نسـخه دوم مخصوص شاکی و نسخه سـوم برای ثبت در نـرمافزار در انجمن باقی میماند.مرحله سوم ـ ارجاع تخلفات به مراجع ذیربطماده17ـ رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و براساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام میگیرد.تبصره7ـ در صورتی که تخلف واجد عناوین مجرمانه باشد، مراتب به مراجع صالح قضایی اعلام میگردد.تبصره1ـ در مواردی که از عرضه کالا و خدمات موضوع قانون به مصرفکنندگان خسارات غیرمالی وارد شده باشد، زیاندیده میتواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند.ماده11ـ سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیـههای صنفی و انجمنها موظفند به منظور احـقاق حقوق مصرفکننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخلف، مراتب را برای رسیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی اعلام نمایند.ماده14ـ بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد میتوانند براساس نیاز بازار و اولویتهای کالایی و خدماتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام میشود، بازرسی نوبهای را از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و غیرصنفی مشمول این قانون به عمل آورند .نتیجه این بازرسیها در صورتی که منجر به مشاهده تخلف شود، در قالب برگههایی که توسط سازمان حمایت تهیه میشود، به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال میگردد.ماده11ـ سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیههای صنفی و انجمنها مکلفند با اعلام میزان ارزش ریالی تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی نمایند.ماده13ـ سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمنها درخصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، حسب مورد، نظر کارشناسی مجامع امور صنفی و یا اتحادیههای صنفی مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی مینمایند .در صورت عدم پاسخگویی ظرف ده روز، نظر کارشناسی سایر مراجع مرتبط اخذ میگردد.ماده13ـ شعب رسیدگی کننده تعزیرات حکومتی موظفند در مواردی که گزارش تخلف از سوی انجمنها ارایه شده باشد، در صورت صدور رأی به محکومیت، تأدیه کارمزد انجام خدمات موضوع ماده (79 )قانون را که مطابق تبصره (7 )ماده (71) این آییننامه تعیین میشود، در دادنامه صادره قید کنند.ماده91ـ مهلت جمعآوری کالا یا خدمات عرضه شده به منظور تعمیر، اصلاح و رفع عیب، متناسب با عرف و با لحاظ نوع کالا و خدمات، توسط مرجع رسیدگیکننده تعیین میگردد .مهلت یادشده حداکثر برای یک بارقابل تمدید است.فصل ششم ـ سایر مقرراتماده97ـ در تمامی مراحل رسیدگی، طرفین پرونده حق استفاده از وکیل را دارند.ماده91ـ در صورتی که واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف همکاری لازم را با سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمنها در امر بازرسی و نظارت به عمل نیاورند، موضوع به ادارات تعزیرات حکومتی منعکس تا برابر مقررات عمل شود.ماده99ـ سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان در صورت لزوم میتوانند جهت برقراری گشتهای مشترک، شعب سیار تعزیرات حکومتی را درخواست نمایند .ادارات تعزیرات حکومتی همکاری لازم را در این زمینه به عمل میآورند.ماده97ـ به منظور اطلاع از نتایج رسیدگی به پروندههای (صنفی و غیرصنفی) ارسالی به ادارات تعزیرات حکومتی، ادارات مذکور موظفند پس از رسیدگی و صدور رأی، در صورت درخواست انجمنها، سازمان حمایت و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، اسـتانها یک نسخه از آرای صادر شده را ظرف ده روز از تاریخ صدور در اختـیار آنها قرار دهند.ماده91ـ واحدهای صنفی و غیرصنفی مکلفند اسناد و مدارک مورد درخواست سازمان حمایت، سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، انجمنها، اتحادیههای صنفی و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی را جهت بررسی، در اختیار آنها قرار دهند، در غیر این صورت، موضوع به مراجع ذیربط منعکس میشود.ماده94ـ هرگونه اصلاح در اساسنامه انجمنها، در چارچوب قانون و این آییننامه براساس پیشنهاد سازمان حمایت که با همکاری سایر مراجع ذیربط تهیه میشود، توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ خواهد شد.ماده91ـ دستورالعملها و ضوابط اجرایی موضوع مواد (9 )و (7 )قانون مبنی بر تکلیف عرضهکنندگان کالاهای سرمایهای به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمینقطعات یدکی و ارایه سرویس خدمات پس از فروش و سایر موارد مربوط، توسط سازمان حمایت و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و پس از تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ میگردد.ماده93ـ اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکتهای خارجی قرارداد نمایندگی یا تأسیس شعبه منعقد مینمایند، مکلفند به منظور اخذ گواهی فعالیت از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند .ترتیب و نحوه اخذ گواهی فعالیت تابع ضوابطی خواهد بود که وزارت مذکور با رعایت قوانین و مقررات و از جمله این آییننامه تصویب و ابلاغ مینماید.ماده93ـ وزیر صنعت، معدن و تجارتموظف است دستورالعملهای اجرایی مواد (91) و (93 )این آییننامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و به نحوی که موارد ذیل در آن لحاظ گردیده باشد، تصویب و ابلاغ نماید:الف ـ شرایط فعالیت نمایندگیها و شعب شرکتهای خارجی، سایر واردکنندگان حقیقی و حقوقی مجاز و تولیدکنندگان و نیز ورود کالاهای وارداتی با لحاظ شروط خدمات فروش و پس از فروشب ـ شرایط و لغو نمایندگیپ ـ شرایط عرضه کالا به مصرفکنندهت ـ تعیین حداقل میزان ضمانت به مدت دوازده ماه و شرایط آن و همچنین تعیین مدت ضمانت تعمیرات و قطعات تعویضیث ـ تعیین حداقلمدت دوره پشتیبانی و تعهد در قبال کالاهای عرضه شده از سوی تولیدکننده و یا واردکنندهج ـ تعیین شرایط و نحوه راهنمایی مصرفکنندگانچ ـ تعیین شرایط تعویض و یا عودت کالاح ـ شرایط فراخوان کالا در صورت وجود عیب فراگیر و ذاتیخ ـ تبیین و تعیین شرایط خدمات سیاردـ تعیین شرایط، تعداد و پراکنش نمایندگیهای خدمات فروش و پس از فروش عرضهکنندگانذ ـ تعیین سایر شرایط خدمات فروش و خدمات پس از فروش جهت هر گروه از کالاهای مصرفی با دوام و سرمایهای و پیشبینی سامانه و شرایط ارزیابی آنهاتبصره ـ تدوین و ابلاغ دستورالعملهایاجرایی مربوط به فهرست کالاهای موضوع تبصره (7 )ماده (9 )قانون با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت میپذیرد.ماده71ـ عرضهکنندگان موظفند مصوبات، ضوابط و دستورالعملهای مربوط به انواع فروش (فوری، اقساطی و اجاره به شرط تملیک و غیره)، قیمتگذاری (ضوابط سازمان حمایت و سایر مراجع قانونی ذیربط )و آییننامههای اجرایی و ضوابط خدمات فروش کالاهای تولید داخل و وارداتی را رعایت نمایند.ماده77ـ تولیدکنندگان و واردکنندگان یا شعب شرکتهای خارجی و واسطه فروش و خدمات پس از فروش آنها موظفند سازوکار پاسخگویی و رسیدگی به اعتراضات مصرفکنندگان را در شرکت و نمایندگیها و شعب مجاز مستقر نمایند و گزارش عملکرد دورهای خود را جهت ارزیابی به مراجع ذیربط ارایه کنند.ماده71ـ هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم و یا انعقاد قرارداد بین عرضهکننده، واسطه فروش و مصرفکننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضهکننده بر طبق قوانین و ضمانتنامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و یا خلاف قانون برعهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرفکننده باطل و بلااثر میباشد.ماده79ـ مسئولیت رسیدگی به اعتراضات مصرفکنندگانو احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول برعهده عرضهکننده میباشد .در صورت بروز اختلاف بین عرضهکننده و مصرفکننده مراتب مطابق مفاد فصول سوم، چهارم و پنجم قانون و آییننامههای اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مرتبط قابل پیگیری میباشد.معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی جزئیات قانون

باتشکر از شما!


محمد متین منجمی


روابط عمومی هلدینگ ام تیک